મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD3
મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD2
મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD1
Main Slider 3 મૌન રૂમ
'મૌન, એકાંત, અભય અને નમ્રતા સાધકના મુખ્ય લક્ષણ છે' - પૂજ્ય શ્રીમોટા 
મુખ્ય સ્લાઇડર 5 Main Slider 5 સુરત આશ્રમ
મુખ્ય સ્લાઇડર 6 નડિયાદ આશ્રમ Main Slider 6 Nadiad Ashram
previous arrow
next arrow
પ્રામાણિક માણસ પોતાનો દોષ જોશે , પણ આપણને તો બીજાનો દોષ જોવાની ટેવ પડી ગઈ છે. -- પૂજ્ય શ્રીમોટા વચનામૃત પૃ-૧૦૯

મર્મ-મહાત્મય (Significance)

             

મૌન મંદિર (Moun Mandir)

મૌનાર્થી માટે મૌન મંદિરનું વિજ્ઞાન અને ઉદેશ્ય

સાધના મર્મ (Sadhna Marm)

સાધકો માટે પૂજ્યશ્રી મોટાનું માર્ગદર્શન

નામસ્મરણનું વિજ્ઞાન (Naamsmaran nu Vigyan)

નામસ્મરણનું મહાત્મ્ય 

|| Hari:Om || Life is not Corporal. But it is an invaluable tool for realizing higher aspirations. Mind, intellect, spirit, prana and ego are tools. Our lives can be shaped by these five tools. *–Pujya Shri Mota* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || जीवन स्थूल नहीं है । लेकिन यह उच्च आकांक्षाओं को साकार करने का एक अमूल्य साधन है । मन, बुद्धि, आत्मा, प्राण और अहंकार उपकरण हैं । हमारे जीवन को इन पांच उपकरणों द्वारा आकार दिया जा सकता है । *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| હરિઃૐ || જીવન એ સ્થૂળ નથી. પણ ઉચ્ચ પ્રકારની અભિલાષા સાકાર કરવાનું એક મહામૂલું સાધન છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહમ એ ઓજારો છે. આપણા જીવનને આ પાંચ ઓજારો વડે આકાર પમાડી શકાય. *“પૂજ્ય શ્રીમોટા વચનામૃત”* *પૃ-૧૧૫* 💕 💖 💞 ༺꧁ હરિ:ૐ ꧂༻ 💕      હરિ:ૐ      💞 💗 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| Hari:Om || 1️⃣ Perseverance, will ignite a ray of eternal-golden hope rising from the ashes of depression. When we succeed to cultivate the virtue of perseverance at it's highest peak then the most difficult karma, also will be achieved successfully. 2️⃣ Even from the ashes of millions of despair, desperation spreads a golden ray of immortal hope. At its culmination, if we develop the attitude of diligence (labor), even if it is a heavy duty, it will not remain without being accomplished. *–Pujya Shri Mota* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || लाखों निराशाओं की राख से भी दृढ़ लगन (उद्यम, कर्मठता), अमर आशा की एक सुनहरी किरण बिखेरती है । यदि हम परिश्रम करते हुए इस गुण को, उसकी सर्वोत्तम पराकाष्ठा पर स्थापित कर लें, फिर चाहे कितना भी भारी कर्तव्य क्यों न हो, वह सिद्ध (पूर्ण) हुए बिना नहीं रहेगा । *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| હરિઃૐ || લાખો નિરાશાની રાખમાંથી પણ ખંત અમર આશાનાં સોનેરી કિરણ પ્રગટાવે છે. ખંતના ગુણની વૃત્તિ એની પરાકાષ્ઠાએ જો આપણે કેળવી શકીએ તો ગમે તેવું ભારે કર્તવ્ય ભલેને હોય, પણ સિધ્ધ થયા વિના રહેશે જ નહિ. *–પૂજય શ્રીમોટા* *“જીવનપ્રેરણા”* *પૃ-૧૧, આ-૪* 💕 💖 💞 ༺꧁ હરિ:ૐ ꧂༻ 💕      હરિ:ૐ      💞 💗 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| Hari:Om || To run away from the circumstances is a common and everyone can do so but to face the situation, mingle out with it and uplift ourself and rise above it, is a work of rarest of a rare valourious Soul. *–Pujya Shri Mota* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || परिस्थितियों से भागना एक आम बात है और हर कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन स्थिति का सामना करना, उसके साथ घुलना-मिलना और खुद को ऊपर उठाना और उससे ऊपर उठना, एक दुर्लभ वीर पुरुष (आत्मा) का काम है । *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| હરિઃૐ || ભાગતાં તો સૌ કોઇને આવડે, પરંતુ પરિસ્થિતિની સામે ઊભા રહી, પરિસ્થિતિમાં હળીમળી, પરિસ્થિતિથી ઊંચે આવવું એ વિરલ વીર આત્માનું કર્મ છે. *–પૂજય શ્રીમોટા* *“જીવનસોપાન”* *પૃ-૩, આ-૫* 💕 💖 💞 ༺꧁ હરિ:ૐ ꧂༻ 💕      હરિ:ૐ      💞 💗 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

આપણામાં રહેલી શક્તિ તો પોતાનું કામ કર્યે જ જશે, આપણે ઇચ્છીએ કે ન ઇચ્છિએ તો પણ. પણ એનો જાગૃતિપૂર્વક દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક ઉપયોગ જો આપણે કરીએ તો ધાર્યું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. - મોટા. 'જીવનપગરણ'. પૃ-૩૧. આ-૪. ઇ-૫૫૪/૧૪.

અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ એ મનની ભ્રમણા છે, જીવનસાધના સારું સર્વ કંઈ સાનુકૂળ જ હોય છે, પ્રભુમય-તેના મૂક યંત્ર થવાની જ બસ એક ઉત્તેજના હવે જીવનમાં રાખો. - પૂજ્ય શ્રીમોટા


પૂજ્ય શ્રીમોટા પરિચય (About Pujya ShreeMota)

Pujya ShreeMota was born on Sept 4th,1898 as Chunilal Asharam Bhagat in village: Savli, District Vadodara, located in Gujarat, India. Born in poverty, he struggled hard in the earlier years of his life to support his family. Worked as a child labour to support his family and own education. He quit college just months before his graduation from college, inspired by the call of Gandhiji and joined freedom movement as well Harijan sewa. Independent India and Freedom became his moto of life and was ready to give away his life to achieve the goal. He was a freedom fighter.

Friends and dear ones lovingly called HIM as ‘Mota’ (means elder brother in family). And “Mota” became “Mota” (elder brother) for everyone from his devotees to everyone in the society. The poorest of poor were close to HIS heart.Read More…

હરિ:ૐ આશ્રમ (Hari Om Ashram)

After experience of “Sagun Bhramha Sakshatker” as well as “Nirgun Bhramha Sakshatker”, Pujya ShreeMota engrossed in a state of complete surrender to Divine, remained in solitude till 1942, as an ardent devotee of God. By the order of His Guru Maharaj, came into the society and took up the call for upliftment of Society. “I WANT TO UPLIFT THE SOCIETY” was close to HIS heart. The upliftment word has a Pico vision (smaller than Nano and micro). HIS object is upliftment of each individual human being (individual Soul) and thus reaching the society, upliftment of society at large. Mota established “HARIOM ASHRAM” – moun (Silence) ashrams for practicing penance in a solitude in Silence room, for realization of GOD. These ashrams were established on the bank of river Kaveri, in Kumbhakonam, Tamilnadu in 1950, on the bank of river Shedhi, in Nadiad, Gujarat in 1955 and on the bank of river Tapi, in Surat, Gujarat in 1956 in India. Read More…

પૂજ્ય શ્રીમોટા રચિત આરતી (Prayer invoked by Pujya ShreeMota)

HARIOM – ÀRTI
Aum, give me Refuge O Lord, at the Haven of Thy Holy Feet,
Save this fallen soul, lead him by Thy hand, clasp him to Thy heart………..(1)
Let my mind, heart and speech be revealed by my action,
May Thou unify by Thy Grace, my mind, speech and heart……………………(2)
May our heart’s love pervade in our dealings with all,
Even where injustice is done, let there only love prevail…………………….…(3)
May we attempt by Thy Grace, to change our lower instincts Into nobler ones,
so we may be worthy of Thy Holy Feet………………………(4)
May my mind’s thoughts and tendencies of the vital
and intellect’s all doubts dissolve at Thy Holy Feet……………………………..(5)
To appear to others as we truly are at heart,
Let our being be open, so others can know us truly and well………….……(6)
Give me the will not to do otherwise,
Contrary to what is truly in my heart O Lord………………………(7)
Wherever there are Virtue and Nobility, let my heart there abide,
may Virtue and Nobility flower and blossom in my heart………………………(8)
May the instincts of the vital and the mind merge and melt in my love for Thee And may my adoration for Thee ever surge, dance in delight and joy………(9)
Aum, give me Refuge O Lord, at the Heaven of Thy Holy Feet
Play Aarti…– Shree MotaRead More…
(Translated from original Gujarati to English by Babu Sarkar, Chennai)

Featured Videos

View All

Featured Audios

View All

Featured Photo Gallery

View All