Categories
અંતર પોકાર audio

હું જેવો તેવો બાળ તમારો Hu Jevo Tevo Bal Tamaro

Categories
અંતર પોકાર audio

રે સગપણ Re Sagapan

નોંધારાનો આધાર

(મારી નાડ તમારે હાથ-એ ઢાળ)

સગપણ હરિવરનું છે સાચું, જાણીને દિલમાં રે,

તારે શરણ પડ્યો છું બાપ ! વાત લ્યો ધ્યાનમાં રે.

સગપણ૦

નારાયણ નોંધારાનો તું, આધાર જ, હું દીન થઈ યાચું,

દાવો પદરજ માગું, હરિ ! લ્યો હાથમાં રે.

સગપણ૦

પ્રેમથી વશ થઈ થાઓ રાજી, સમજું ન પ્રીતની રીત હું ઝાઝી,

બાળભાળ લ્યો પ્રીછી, ઢળ્યો પ્રભુપાદમાં રે.

સગપણ૦

ધન્ય થઈ હરિગુણ નવ ગાયા, વેશ કાઢ્યા જેમ હોય ભવાયા,

તોય નિમંત્રું હું વિભુરાયા ! વિરમો ઉરમાં રે.

સગપણ૦

વહાલા ! વીનવું જો તું જાગી, ભૂધર ! ભવભાવટ નવ ભાંગી,

ધરણી ઢળી, લઉં માગી, ચાંપી લે બાથમાં રે.

સગપણ૦

Categories
હૃદયનો પ્રેમ Hradyano Prem audio

હૃદયમાં જે હૃદય જીવે HRADAY MA JE HRADAY JIVE

Categories
હૃદયનો પ્રેમ Hradyano Prem audio

અમારા પ્રિયથી AMARA PRIYA THI

Categories
હૃદયનો પ્રેમ Hradyano Prem audio

હૃદયથી ભાવ રાખીને HRADAY THI BHAV RAKHINE

Categories
હૃદયનો પ્રેમ Hradyano Prem audio

કેવો કેવો રાસ રચાય છે KEVO RAAS RACHAY CHE

Categories
હૃદયનો પ્રેમ Hradyano Prem audio

હૃદયનો પ્રેમ HRADAY NO PREM

Categories
હૃદયનો પ્રેમ Hradyano Prem audio

ભલે ને જોઈ જોઈ ને BHALE NE JOI JOI NE

Categories
હૃદયનો પ્રેમ Hradyano Prem audio

પ્રભુને જે ના ભૂલે છે Prabhune je na bhule chhe

Categories
હરિ વહાલો audio

પ્રભુ વિના નથી બેલી Prabhu vina nathi beli