મનને (Man-ne)

Dec 14, 2021

સાધનાના પ્રારંભમાં ‘મનને’ ઉદ્દેશીને પૂજ્ય શ્રીમોટાએ રચેલી પ્રાર્થના

સગાં ને સંબંધી અને સ્નેહીઓને-

જણાવ્યે, થતું દુઃખ ઓછું જણાયે,

બધાં સુખદુઃખાદિ વ્યાધિ ઉપાધિ-

પ્રભુને જણાવો , થશે દૂર આંધી .

                                  – શ્રીમોટા

‘ મનને ‘ ૧૨ મી આ , પૃ .૫૮

Read PDF Book Read Flipbook Buy Book
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Audios

View All

Related Books

View All