ઓડિયો બુક (Audio Book)

મૌનએકાંતની કેડીએ

Sr.No Chapter – 2 સુખનો ઉપાય Title Page No.
1 2.1 વહેવારમાં પ્રવૃત્તિ – સ્વભાવને પ્રકૃતિવશ છે મૌનએકાંતની કેડીએ  11
2 2.2 નામસ્મરણથી એકાગ્રતા પ્રગટે મૌનએકાંતની કેડીએ  12
3 2.3 નામસ્મરણથી આત્મબળ મૌનએકાંતની કેડીએ 13
4 2.4 ભક્તનું બધું જ ઈશ્વર ચલાવે છે મૌનએકાંતની કેડીએ 15
5 2.5 મૌનએકાંતનો અનુભવ મૌનએકાંતની કેડીએ 17

 

Sr.No Chapter – 3 પ્રેમપૂર્વક ત્યાગ Title Page No.
1 3.1 મરણિયો ટેક મૌનએકાંતની કેડીએ 19
2 3.2 નામસ્મરણનું પરિણામ મૌનએકાંતની કેડીએ 20
3 3.3 હેતુની સભાનતા સાથે નામસ્મરણ કરોમ મૌનએકાંતની કેડીએ 21
4 3.4 હિમાલયમાં એક સાધુની મુલાકાત મૌનએકાંતની કેડીએ 23
5 3.5 સંતનો પ્રેમ મૌનએકાંતની કેડીએ 26
6 3.6 જીવનમાં ભાવના પ્રગટાવો મૌનએકાંતની કેડીએ 27
7 3.7 આશ્રમનું કામ કરશો તો તમારું કામ નહિ બગડે મૌનએકાંતની કેડીએ 28
8 3.8 પ્રેમભરી કરકસર મૌનએકાંતની કેડીએ 30
9 3.9 મિત્રોએ મારું નામ ‘મોટા’ રાખ્યું મૌનએકાંતની કેડીએ 31

 

Sr.No Chapter – 4
ઉત્તમ સેવા
Title Page No
1 4.1 શ્રદ્ધાથી ખમીર પ્રગટે મૌનએકાંતની કેડીએ 33
2 4.2 ભગવાનના નામ પાછળ ભાવના મૌનએકાંતની કેડીએ 33
3 4.3 ગાંધીજીની પ્રાર્થના મૌનએકાંતની કેડીએ 35
4 4.4 નામસ્મરણમાં ગૂઢ શક્તિ રહેલી છે મૌનએકાંતની કેડીએ 36
5 4.5 નામસ્મરણ – ઉત્તમ સાધન મૌનએકાંતની કેડીએ 36
6 4.6 ગુરુમહારાજની કૃપાથી મૌનમંદિર મૌનએકાંતની કેડીએ 37
7 4.7 તો ભગવાન તમને જરૂર સહાય કરશે મૌનએકાંતની કેડીએ 39

 

Sr.No Chapter – 5 સાધનાનું રહસ્ય Title Page No.
1 5.1 પરાક્રમની જરૂર મૌનએકાંતની કેડીએ 42
2 5.2 ગુરુ સાથ દિલ મેળવો મૌનએકાંતની કેડીએ 42
3 5.3 તું મારો થા, તો હું તારું બધું સંભાળીશ મૌનએકાંતની કેડીએ 43
4 5.4 મીરાંબાઈનાં ઝેર ભગવાને પીધાં મૌનએકાંતની કેડીએ 44
5 5.5 અચળ શ્રદ્ધા મૌનએકાંતની કેડીએ 46
6 5.6 મૌનએકાંતમાં નામસ્મરણ મૌનએકાંતની કેડીએ 46
7 5.7 જે ટેક રાખે તેને ચેતન મદદ કરે છે મૌનએકાંતની કેડીએ 48
8 5.8 સદ્‌ભાવથી વર્તીએ મૌનએકાંતની કેડીએ 50
9 5.9 મહાપુરુષનો સંગાથ મિથ્યા જતો નથી મૌનએકાંતની કેડીએ 51
10 5.10 મહાત્મા ગાંધીજી મૌનએકાંતની કેડીએ 54
11 5.11 આત્મનિવેદન કરો મૌનએકાંતની કેડીએ 56
12 5.12 સુખી થવું હોય તો ભગવાનનું નામ લેવું મૌનએકાંતની કેડીએ 57

 

Sr.No Chapter – 6 ભક્તોનાં દુઃખ Title Page No.
1 6.1 ભક્તોનાં દુઃખ હરશે રે મૌનએકાંતની કેડીએ 59
2 6.2 નામસ્મરણથી સમતા કેળવાશે મૌનએકાંતની કેડીએ 60
3 6.3 મૌનઓરડામાં હું તમારી સાથે છુ મૌનએકાંતની કેડીએ 62
4 6.4 પરેજી સાથે ઔષધ મૌનએકાંતની કેડીએ 62

 

Sr.No Chapter – 7
જપ એ જ યજ્ઞ
Title Page No.
1 7.1 બધા યજ્ઞમાં હું જપયજ્ઞ છુ મૌનએકાંતની કેડીએ 64
2 7.2 નામસ્મરણથી ગુણ અને શક્તિ પ્રગટે મૌનએકાંતની કેડીએ 66

 

Sr.No Chapter – 8
ભાવનાની ધારણા
Title Page No.
1 8.1 જીવનવિકાસ એટલે કે… મૌનએકાંતની કેડીએ 68
2 8.2 ‘સ્વ’ની શોધ માટે મૌનમંદિર મૌનએકાંતની કેડીએ 69
3 8.3 જીવનવિકાસ માટે ભાવનાની જરૂર મૌનએકાંતની કેડીએ 70
4 8.4 સંકલ્પનું બળ પ્રગટાવો મૌનએકાંતની કેડીએ 72
5 8.5 ગુરુ પરત્વે રાગ પ્રગટાવો મૌનએકાંતની કેડીએ 73
6 8.6 શ્રદ્ધા સહસ્રનયની છે મૌનએકાંતની કેડીએ 74

 

Sr.No Chapter – 9 સાચું તપ Title Page No.
1 9.1 દોહ્યલું માનવજીવન મૌનએકાંતની કેડીએ 75
2 9.2 ધનનો સદુપયોગ કરો – લક્ષ્મી શક્તિરૂપે છે મૌનએકાંતની કેડીએ 76
3 9.3 બોલતાં લાખવાર વિચારજો મૌનએકાંતની કેડીએ 77
4 9.4 ગુરુમહારાજનું સામર્થ્ય મૌનએકાંતની કેડીએ 78
5 9.5 ગુરુનું સામર્થ્ય મૌનએકાંતની કેડીએ 79
6 9.6 પ્રેમભક્તિથી ગુરુ સમજાય મૌનએકાંતની કેડીએ 80
7 9.7 અમારી સાથે પ્રેમ રાખો મૌનએકાંતની કેડીએ 80
8 9.8 અમારો દોષ ન જુઓ મૌનએકાંતની કેડીએ 81

 

Sr.No Chapter – 10 કર્મનું મહત્ત્વ Title Page No.
1 10.1 ભજન – એક પ્રતીક મૌનએકાંતની કેડીએ 83
2 10.2 કર્મમાં અનાસક્તિ પ્રગટાવો મૌનએકાંતની કેડીએ 84
3 10.3 જો તમારે સુખી થવું હોય તો… મૌનએકાંતની કેડીએ 86
4 10.4 કોઈના અવગુણ ન જુઓ મૌનએકાંતની કેડીએ 87
5 10.5 વૈરાગ્ય મૌનએકાંતની કેડીએ 88
6 10.6 મૌનએકાંતમાં અંધારું મદદકર્તા છે મૌનએકાંતની કેડીએ 89
7 10.7 ‘કર્મગાથા’ – કર્મ કેવી રીતે કરવાં મૌનએકાંતની કેડીએ 90

 

Sr.No Chapter – 11
મૌનમંદિર શા માટે
Title Page No.
1 11.1 શુદ્ધ આત્માનો સંકલ્પ મૌનએકાંતની કેડીએ 92
2 11.2 મૌનમંદિરમાં જીવનું કલ્યાણ નિશ્ચિત છે મૌનએકાંતની કેડીએ 93
3 11.3 સંતોએ સંસારને માર્ગ બતાવ્યો છે મૌનએકાંતની કેડીએ 94
4 11.4 કુરુક્ષેત્ર બહુ મોટું તીર્થ છે મૌનએકાંતની કેડીએ 95
5 11.5 મૌનઓરડામાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થયેલી છે મૌનએકાંતની કેડીએ 96
6 11.6 નામસ્મરણથી જીવનવિકાસ મૌનએકાંતની કેડીએ 98
7 11.7 મૌનએકાંતના સંસ્કાર મૌનએકાંતની કેડીએ 98
8 11.8 આપણી ભક્તિનું માપ મૌનએકાંતની કેડીએ 99
9 11.9 કુટુંબ પહેલું પગથિયું છે મૌનએકાંતની કેડીએ 100
10 11.10 લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરજો મૌનએકાંતની કેડીએ 102

 

Sr.No Chapter – 12
આત્માને ઓળખતા શીખો
Title Page No.
1 12.1 ‘અણુ અણુમાં વસે મારો વહાલમો’ મૌનએકાંતની કેડીએ 104
2 12.2 લોકોની ભાવના ઊંચી થાય તે માટે આશ્રમ છે મૌનએકાંતની કેડીએ 106
3 12.3 બીજાંના દોષ જોવાનું છોડો મૌનએકાંતની કેડીએ 107
4 12.4 મારે, પ્રારબ્ધયોગે મળેલા પટ્ટધ્શ્વને ઊંચે લાવવા છે મૌનએકાંતની કેડીએ 109
5 12.5 આશીર્વાદ-કૃપા માટે લાયકાત કેળવો મૌનએકાંતની કેડીએ 110

 

Sr.No Chapter – 13
ત્યાગની ભાવના
Title Page No.
1 13.1 મહાત્માઓની જન્મજયંતી ઊજવવાનો હેતુ મૌનએકાંતની કેડીએ 114
2 13.2 ભગવાન શ્રીરામ મૌનએકાંતની કેડીએ 117
3 13.3 રાવણ એ અજ્ઞાનનું પ્રતીક છે મૌનએકાંતની કેડીએ 119
4 13.4 મહાત્માઓ સમાજનું મૂળ છે મૌનએકાંતની કેડીએ 122
5 13.5 મૌનએકાંતની પદ્ધતિ મૌનએકાંતની કેડીએ 123
6 13.6 અહંકાર મોળો કરો ને ર્સંઈ્‌ભાવ પ્રગટાવો મૌનએકાંતની કેડીએ 124

 

Sr.No Chapter – 14
જેવી ભાવના તેવું કર્મ
Title Page No.
1 14.1 ભગવાન ક્યારે આપણાં ઝેર પીવે ? મૌનએકાંતની કેડીએ 126
2 14.2 જેવી ભાવના તેવું કર્મ મૌનએકાંતની કેડીએ 128
3 14.3 કૃપા માટેની પાત્રતા કેળવો મૌનએકાંતની કેડીએ 129
4 14.4 ટૂંકો રસ્તો ભયજનક હોય છે મૌનએકાંતની કેડીએ 130
5 14.5 ભાવનાથી કરીને ઊંચા આવો મૌનએકાંતની કેડીએ 133
6 14.6 મોટાને વળગેલા રહો મૌનએકાંતની કેડીએ 134
7 14.7 મોટા સાથે દોસ્તી કરો મૌનએકાંતની કેડીએ 136
8 14.8 ભગવાન કપટ નહિ ચલાવે મૌનએકાંતની કેડીએ 138
9 14.9 પાત્રતા ધરાવનાર વ્યક્તિને દાન આપો મૌનએકાંતની કેડીએ 140
10 14.10 નામસ્મરણ એ સરળ સાધન મૌનએકાંતની કેડીએ 140

 

Sr.No Title Title Page No.
1 15.1 નામસ્મરણ સંતભક્તોની શોધ છે મૌનએકાંતની કેડીએ 142
2 15.2 એકાંતમાં મૌન ધારણથી સ્વભાનની જાગૃતિ મૌનએકાંતની કેડીએ 144
3 15.3 નામસ્મરણથી સંસારમાં શાંતિ મળશે મૌનએકાંતની કેડીએ 145
4 15.4 નામસ્મરણનો લાભ લેવા અણગમા, રાગદ્વેષ ઘટાડો મૌનએકાંતની કેડીએ 147
5 15.5 દુઃખ, સંઘર્ષ, સંતાપમાં નામસ્મરણ કરો મૌનએકાંતની કેડીએ 148

 

Sr.No Chapter – 16 મૌનએકાંત Title Page No.
1 16.1 પહાડી જગા, જંગલ, મૌનએકાંત માટે ઉત્તમ મૌનએકાંતની કેડીએ 150
2 16.2 जीवात्माની વૃત્તિ પ્રમાણે વાતાવરણનાં આંદોલનો પકડાય મૌનએકાંતની કેડીએ 151
3 16.3 સુખી થવા રાગદ્વેષ મોળા પાડો મૌનએકાંતની કેડીએ 152
4 16.4 અંધારામાં જ્ઞાનતંતુઓ સતેજ (tone up) થાય મૌનએકાંતની કેડીએ 153
5 16.5 મનાદિકરણોને સાત્ત્વિક બનાવો મૌનએકાંતની કેડીએ 155
6 16.6 ગીતામાતાએ જપયજ્ઞને ઉત્તમ વર્ણવેલો છે મૌનએકાંતની કેડીએ 157
7 16.7 નામસ્મરણ દ્વારા અંતઃકરણોની શુદ્ધિ મૌનએકાંતની કેડીએ 157

 

Sr.No Chapter – 17
સંતાપને હરનાર શ્રીહરિનામ
Title Page No.
1 17.1 જપથી શાંતિ મળે છે મૌનએકાંતની કેડીએ 159
2 17.2 નામસ્મરણ રામબાણ દવા છે મૌનએકાંતની કેડીએ 160
3 17.3 ગાંધીબાપુનો મૂળ પાયો ભક્તિભાવ મૌનએકાંતની કેડીએ 161
4 17.4 ગાંધીબાપુનો વારસો ચૂક્યા છીએ મૌનએકાંતની કેડીએ 162
5 17.5 નમ્રતાનો ગુણ કેળવો મૌનએકાંતની કેડીએ 162
6 17.6 અહમ્‌ ઓગાળવા ભાવનાથી કાર્ય કરો મૌનએકાંતની કેડીએ 164
7 17.7 મૌનઓરડાઓ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળા છે મૌનએકાંતની કેડીએ 166
8 17.8 સંઘર્ષણ, દુઃખ, વેદનાના સમયે અલગ થાવ મૌનએકાંતની કેડીએ 167

 

Sr.No Chapter – 18 સંસારવહેવાર Title Page No.
1 18.1 સંસારવહેવાર મૌનએકાંતની કેડીએ 168
2 18.2 શબ્દના અનેક અર્થ મૌનએકાંતની કેડીએ 171
3 18.3 ભગવાન આગળ વાત કરો મૌનએકાંતની કેડીએ 172
4 18.4 વિદ્વાનને માન આપો મૌનએકાંતની કેડીએ 174
5 18.5 મુશ્કેલી દૂર કેવી રીતે થાય ? મૌનએકાંતની કેડીએ 175
6 18.6 મહાત્માની સકળ પ્રવૃત્તિ નિમિત્તમાં પ્રવેશ અર્થે છે મૌનએકાંતની કેડીએ 175
7 18.7 બધાં સાથે પ્રેમથી વર્તો મૌનએકાંતની કેડીએ 177
8 18.8 સંસારમાં અભ્યાસ મૌનએકાંતની કેડીએ 178
9 18.9 સંસાર અસાર નથી મૌનએકાંતની કેડીએ 179

 

Sr.No Chapter – 19 ભાવનાનું મહત્ત્વ Title Page No.
1 19.1 ભગવાનને एનો ભક્ત વહાલો છે’ મૌનએકાંતની કેડીએ 181
2 19.2 ભાવના પ્રગટાવવા કર્મ કરવાનું છે મૌનએકાંતની કેડીએ 182
3 19.3 પાકો નિર્ધાર પ્રગટે તો ધારીએ તે કરી શકાય મૌનએકાંતની કેડીએ 183
4 19.4 મૌનમંદિર ભાવના કેળવવાનું સાધન છે મૌનએકાંતની કેડીએ 183
5 19.5 મૌનમંદિરમાં ભાવના ઝડપથી કેળવાશે મૌનએકાંતની કેડીએ 185

 

Sr.No Chapter – 20
સંતનું સૂક્ષ્મ કાર્ય
Title Page No.
1 20.1 માનવજીવનનો હેતુ મૌનએકાંતની કેડીએ 188
2 20.2 દ્વંદ્વની ભૂમિકાનું મહત્ત્વ મૌનએકાંતની કેડીએ 189
3 20.3 ચેતનમય આનંદ કેળવો મૌનએકાંતની કેડીએ 190
4 20.4 હરિઃૐ મૌનએકાંતની કેડીએ 191
5 20.5 મહાત્માની દોસ્તીથી શાંતિ મળશે મૌનએકાંતની કેડીએ 192
6 20.6 પોતાની જાતને જ ઓળખો મૌનએકાંતની કેડીએ 193
7 20.7 કર્મનો હેતુ મૌનએકાંતની કેડીએ 194
8 20.8 મહાત્માનો પ્રારબ્ધયોગ મૌનએકાંતની કેડીએ 195
9 20.9 પ્રચાર કરવો નહિ મૌનએકાંતની કેડીએ 195

 

Sr.No Chapter – 21 સ્મરણનો અભ્યાસ Title Page No.
1 21.1 ટોળાંમાં કલ્યાણ નહિ મૌનએકાંતની કેડીએ 197
2 21.2 આશ્રમમાં આવવાનો હેતુ મૌનએકાંતની કેડીએ 197
3 21.3 નામસ્મરણ તે જીવતોજાગતો ગુરુ છે મૌનએકાંતની કેડીએ 198
4 21.4  
5 21.5  
6 21.6 શ્રેષ્ઠ ઉપાય – ભગવાનનું સ્મરણ મૌનએકાંતની કેડીએ 203
7 21.7 નામસ્મરણનો ખપ મૌનએકાંતની કેડીએ 203
8 21.8 ગાયત્રીમંત્ર એ સૂર્યદેવની પ્રાર્થના છે મૌનએકાંતની કેડીએ 204
9 21.9 નિયમિત અભ્યાસનું પરિણામ મૌનએકાંતની કેડીએ 205
10 21.10 હું તો તમને ચાહું જ છું મૌનએકાંતની કેડીએ 206
11 21.11 ‘મોટા’નો પ્રેમ મૌનએકાંતની કેડીએ 207

 

Sr.No Chapter – 22
‘મોટા’ સાથે દોસ્તી
Title Page No.
1 22.1 પ્રકૃતિ – ગુણ ને દ્વંદ્વની બનેલી છે મૌનએકાંતની કેડીએ 209
2 22.2 આપણા વર્તનથી જ કર્મમાં સરળતા પ્રગટશે મૌનએકાંતની કેડીએ 212
3 22.3 પ્રકૃતિમાં રહ્યે ચેતનનો અનુભવ નહિ થઈ શકે મૌનએકાંતની કેડીએ 213
4 22.4 નામસ્મરણથી ગૂંચ ઉકેલાશે મૌનએકાંતની કેડીએ 214
5 22.5 બુદ્ધિને શુદ્ધ કરો મૌનએકાંતની કેડીએ 216
6 22.6 ચિત્તના સંસ્કારો મૌનએકાંતની કેડીએ 217
7 22.7 પોપટની જેમ ન બોલો મૌનએકાંતની કેડીએ 217
8 22.8 ગુરુ સાથે દોસ્તી કરો મૌનએકાંતની કેડીએ 219
9 22.9 સંસારનાં કર્મો ઉમળકાથી કરો મૌનએકાંતની કેડીએ 220
10 22.10 શૂરાનો માર્ગ મૌનએકાંતની કેડીએ 221
11 22.11 મનુષ્યદેહ બહુ દોહ્યલો છે મૌનએકાંતની કેડીએ 222